Bliv Medlem

Medlemskabet:
Som medlem af Fangel Jagtforening, er man samtidig automatisk medlem af Danmarks Jægerforbund, dette uden at kontingentet af den grund bliver større.
Danmarks Jægerforbund opkræver et samlet kontingent, som dækker kontingent til
Fangel Jagtforening samt kontingent til Danmarks Jægerforbund.
(undtaget B medlem)


Fangel Jagtforening optager følgende medlemskategorier :

Ordinært medlem:
Man modtager bladet Jæger.

Ungdomsmedlem:
Indtil det fyldte 25. år, kan man være ungdomsmedlem. Det år man fylder 26 år,
bliver man automatisk ordinært medlem. Man modtager bladet Jæger.

Senior medlem:
Det år man fylder 65 år, kan man blive seniormedlem. Man modtager bladet Jæger.

Husstandsmedlem:
Personer i samme husstand, kan blive husstandsmedlem. Man modtager ikke bladet Jæger.

Ekstraordinært medlem:
Man kan blive ekstraordinært medlem, med samme rettigheder som øvrige medlemmer.
Man skal have sit hovedmedlemskab i en anden lokalforening (DJ).

Kursistmedlem:
Jagttegnselever kan det 1. år blive medlem på særlige vilkår. Man modtager bladet Jæger.

B-medlem:
Lokal medlem, ikke medlem af DJ. Man modtager ikke bladet jæger. (kontingent opkræves særskilt).

Priser for medlemskab (årligt):
Ordinært medlem: kr. 804,-
Ungdom (indtil 25 år): kr. 488,-
Senior (efter 65 år) kr. 525,-
Husstand kr. 350,-
Ekstraordinært kr. 150,-
Kursist kr. 92,-
B-medlem kr. 125,-

Udfyld nedenstående formular, hvis du har interesse i at blive medlem af foreningen, så tager vi kontakt til dig.

Nordea Bank 5775-  8974 822 165

(Formular afventer…)