Bliv Medlem

SÅDAN BLIVER DU MEDLEM

Medlemskabet:
Som medlem af Fangel Jagtforening, er man samtidig automatisk medlem af Danmarks Jægerforbund, som opkræver et samlet kontingent. Det samlede beløb dækker kontingent til Fangel Jagtforening på kr. 100,- samt aktuelle kontingentsats til Danmarks Jægerforbund. Indmeldelsen sker online hos Danmarks Jægerforbund her https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/medlemskab-for-din-og-for-jagtens-skyld/bliv-medlem/

Som medlem af Fangel Jagtforening får du:
En masse arrangementer som: fællesjagt, rævejagt, fisketure, riffel indskydning, hundetræning, foredrag, undervisning og meget mere. Et godt og hyggeligt fællesskab på tværs af flere generationer.

B-medlem:
Lokalt støttemedlem, der ikke ønsker at være medlem af DJ. Man modtager ikke bladet jæger. Man har stort set de samme lokale rettigheder, som øvrige medlemmer af Fangel Jagtforening. Årligt kontingent på kr. 125,- opkræves af Fangel Jagtforening, indmeldelse kontakt: kasserer@fangeljagtforening.dk