Generalforsamling

20-02-2019 18:30 - 22:00
Fangel Forsamlingshus
Address: Fangel Bygade 1, 5260 Odense S, Danmark

Indkaldelse til generalforsamling

onsdag den 20/2 2018 kl. 18:30

I Fangel forsamlingshus

Foreningen vil i år igen være vært med mad efter mødet

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Beretning om foreningen i det forgangne år.
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Per Jacobsen (på valg)

Steen Vad Knudsen (på valg)

Per Andersen (på valg)

Erik Knudsen (ikke på valg)

Morten Loubjerg (ikke på valg)

Jeppe Aavang Jensen (ikke på valg)

  1. Valg af suppleant

alle er på valg

 

  1. Valg af revisor
  2. Behandling af indkomne forslag

hvis der er nogle der har forslag kan de kontakte bestyrelsen senest 1. februar.

  1. Eventuelt

Venlig hilsen
Bestyrelsen
Fangel jagtforening

NB.
I år vil være mad efter generalforsamlingen er det nødvendigt med tilmelding senest den 07.02.19. Læg også mærke til at vi af samme grund starter kl. 18:30.

Skriv et svar