Generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling onsdag den 20/2 2018 kl. 18:30 I Fangel forsamlingshus Foreningen vil i år igen være vært med mad efter mødet Dagsorden: Valg af dirigent og referent. Beretning om foreningen i det forgangne år. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Valg…