Persondata/GDPR

Fangel Jagtforening opbevarer ikke personfølsomme data.
Vi gemmer medlemmernes navn, adresse og telefonnummer. Hvis muligt, også en e-mailadresse.
Foreningen er derfor ikke berørt af love og regler for “følsomme oplysninger”, da der ikke forefindes nogle af disse i vores oplysninger.